Forside

Selskabet

De Danske Forsvarsbrødre

for Løgumkloster og Omegn

Stiftet 2. februar 1927 – Kreds 11, Sønderjylland 

Tilsluttet De Danske Forsvarsbroderselskaber

guldtrakforfrablasermaerket

Foreningens formål er:
At styrke og bevare kærlighed til Regent og Fædreland.
At styrke og bevare forsvarsviljen i det danske folk.
At styrke folkets nationale ånd og holde de nationale minder i hævd.
At knytte medlemmer sammen ved afholdelse af møder, selskabelige sammenkomster og lignende.


Kære Forsvarsbrødre for De Danske Forsvarsbrødre for Løgumkloster & Omegn.

Det er den 27 januar der er sidste tilmelding til vores 90 års Stiftelsesfest på Centralhotellet
I Løgumkloster fredag den 3 februar kl.19.00

Med Broderlig hilsen

Per Andresen.
Formand DFB løgumkloster


“De Danske forsvarsbroderselskaber” er Danmarks ældste soldaterforening, stiftet i året 1859, under navnet “De Danske Vaaben-broderselskaber”.

Forsvarsbrødrene er den største enkeltstående organisation blandt soldaterforeningerne og den eneste af disse, som består af borgere fra hæren, søværnet, flyvevåbnet, hjemmeværnet samt det civile beredskab.

Hvert enkelt selskab er knyttet til en by eller egn. (I alt er der 90 selskaber, fordelt på 11 kredse.)

Her udfolder sig gennem forskellige arrangementer, møder og sammenkomster, et foreningsliv, som kan være forskellig fra selskab til selskab.

Bl.a. har skydning altid været en populær idræt blandt brødrene. Derfor har mange selskaber skytteafdelinger, hvor man både kan “hyggeskyde” eller vælge at deltage på konkurrenceplan.

Ved alle arrangementer er godt kammeratskab og sammenhold i højsædet. Omgangstonen er fri og fornøjelig, og alle er ligemænd som da vi var i “trøjen”.


dronning-margretheProtektor:

Hendes Majestæt Dronning Margrethe II